Kontakt oss

Vår erfaring og kunnskap hjelper dere i gang med bærekraftig AI der det gir mest verdi. Vi kan gi råd, holde kurs og gjennomføre industrielle AI prosjekter.

Verden svømmer over av data, og 90% er kopi. Plattformen gir raskt tilgang til alle relevante data uten ETL og unødvendig kopiering. Viktig iht. til FN's bærekraftsmål. 

Visuell analyse-plattform

Spotfire er en visuell analyseplattform som gjør deg i stand til å analysere data, dele innsikt, bygge og bruke maskinlæringsmodeller og iverksette tiltak som reduserer kostnader, forbedrer kvalitet, reduserer risiko og øker inntekter.

Sikre kvaliteten på viktige data som deles i bedriften, og gjør den tilgjengelig der den trengs - fleksibelt og med full sporbarhet. 

Bruk hendelsesdata for å visualisere og analysere reell prosessflyt. Vi finner avvik fra definert prosess, og kan dokumentere forbedrings potensiale.

Vi tilbyr kartbaserte analyseløsninger som gir dere best mulig beslutningsgrunnlag ved etablering av nye utsalgssteder eller flytting av eksisterende utsalgssteder til bedre lokasjoner.

20 års erfaring

Vi har 20+ års erfaring med maskinlæring og kunstig intelligens. Vi har unik kompetanse om datafangst, bearbeidelse og klargjøring for å effektivt ta i bruk maskinlæring og AI.  Vi har også best kompetanse i Norden på Datadeling og Spotfire og er Premium Partner av både TIBCO og Spotfire.

I precise Prediction har filosofien alltid vært å gjøre kunder selvhjulpet. I de fleste prosjekter hjelper vi kunden i gang noen uker og minimerer behovet for konsulenter.

 

Les mer

Med TIBCO Data Virtualization har Precise Prediction hjulpet SINTEF Ocean med å etablere en velfungerende datadelingsplattform i OceanLab-prosjektet som effektiviserer delingen av forskningsbaserte data og minimaliserer behovet for kopiering av datasett. 


Denne løsningen bidrar til innovasjon og teknologi for et bærekraftig hav som er en viktig del av SINTEFs strategi forankret i FNs bærekraftsmål.

SINTEF

Med EBX som et konfigurasjonsdrevet MDM-verktøy kunne vi i Apotek1 på en enkel måte få umiddelbar forretningsverdi av anskaffelsen.


EBX var tiltenkt definerte bruksområder på anskaffelsestidspunktet, men raskt fant vi andre måter å benytte verktøyet på langt utenfor en tradisjonell MDM implementasjon. Dette har gitt  oss store fortrinn i utrulling av nye systemer til over 450 apotek.

 

Implementeringstiden var kun noen få uker, og gir oss en utmerket mulighet for å stadig jobbe videre med løsningen og nye use-caser som gir ytterligere verdi for oss som konsern

Apotek 1

Med TIBCO Datavirtualisering har vi bygget en robust infrastruktur, koblet sammen 15 systemer uten
unødvendig kopiering av data.
Viktig del av NOAHs strategi for å jobbe med FNs bærekrafts mål i alle deler av bedriften.

Noah

Søk i dag

Ta kontakt 

Ønsker du å høre mer om hva vi kan tilby?

Vi håper du tar kontakt dersom du ser noe av interesse på våre sider, eller bare er nysgjerrig på hvordan få mere ut av dine data.