Master data management

Viktige forretningsdata deles og brukes mange steder - enten det gjelder produkter, tjenester, kunder, ansatte eller lokasjoner. Tillit til at informasjonen er korrekt, og at den er tilgjengelig når og hvor den trengs, er kritisk. EBX lar deg enkelt bygge datadrevne applikasjoner for å håndtere informasjon, med fokus på sluttbrukerne.

TIBCO master data management 

TIBCO EBX er en markedsledende løsning for Master Data Management. Bygd for å håndtere alle kritiske data i en bedrift, på tvers av datadomener og informasjonssiloer.

I en enkelt installasjon har TIBCO EBX all funksjonalitet som trengs for å få - og opprettholde - tillit til viktige data. I tilegg inkluderes modellering, automatiske valideringer, fleksibelt brukergrensesnitt, finmasket sikkerhet og grensesnitt for automatisering (API)

Høydepunkt

TIBCO EBX er en plattform for å håndtere alle typer data i en bedrift, som master data, referansedata og metadata. Den er fleksibel og agil, og gjør det enklere for deg å styre og bruke dataene dine. Den har alle de funksjonene du trenger for å lage data-drevne applikasjoner. Du kan også bruke TIBCO Cloud EBX for å håndtere dataene dine i skyen.

TIBCO EBX kan hjelpe deg med å forbedre datakvaliteten din ved å:

  • Profilere, verifisere og rense dataene dine når de kommer inn i nettverket ditt gjennom apper, strømmer, meldingskøer og batch-grensesnitt
  • Implementere konsistente og gjenbrukbare datakvalitetstjenester som følger dine forretningsregler og standarder
  • Integrere med TIBCO Data Virtualization og TIBCO Spotfire for å levere pålitelige og oppdaterte data til dine analytiske applikasjoner

TIBCO EBX skiller seg ut fra på flere måter

  • TIBCO EBX er en all-in-one plattform som kan håndtere alle typer data, ikke bare master data 
  • TIBCO EBX er mer brukervennlig og konfigurerbar enn andre MDM-løsninger, og gir forretningsbrukere mer selvbetjening og samarbeid
  • TIBCO EBX har en moderne arkitektur som støtter sky, hybrid og on-premise implementeringer