AI-rådgivning

Vi har erfaring, kunnskap og løsninger for å hjelpe dere i gang med AI. AI kan bidra til at din bedrift oppnår store fordeler.

La oss vise deg hvordan!

AI forprosjekt

Formålet er å besvare spørsmål av typen:

 

  • Har virksomheten et stort forbedringspotensial ved å ta i bruk AI?
  • Hvilke gevinster kan realiseres?
  • Hvordan bør man gå frem for å bruke AI?
  • Hva vil det koste å ta i bruk AI på denne måte?

For å svare på slike spørsmål gjennomføres flere «AI verksteder» og intervjuer med utvalgte nøkkelpersoner for å gi oss innblikk i:

 

  • De viktigste prosessene i selskapet, forretningsprosesser, produksjonsprosesser og viktige beslutningsprosessene.
  • Hvor langt har virksomheten kommet i sin digitalisering?
  • Hvilke datasystemer benyttes, hvilke data er tilgjengelige og på hvilket format.
  • Finnes relevante sensordata?

Forprosjektet vil levere en rapport der vi oppsummerer resultatene og gir en oversikt over hvilke områder som har størst potensialet for forbedring, hvilke gevinster som kan realiseres, hvilke data som vil bli benyttet og hvordan man bør gå frem for å ta i bruk AI. Rapporten vil også inneholde anslag på tids- og ressursbruk for de eventuelle prosjektene som må gjennomføres for å kunne ta i bruk AI.

AI prosjekter

Vi har lang erfaring i å bistå våre kunder med å gjennomføre prosjekter innen det som i dag kalles AI. Prosjektenes formål er ulike, men inneholder prosessering og tilrettelegging av data, og å levere data på rett format til de systemene som styrer den prosessen som skal forbedres.