DATADREVET PROSESSFORBEDRING

Lesetid: 3 minutter

I dag står digitalisering øverst på mange sin prioriteringsliste. AI kommer også høyt på lista, og det passer oss bra som har jobbet med det siden 2006. Med digitalisering kommer mange muligheter og i denne artikkelen skriver jeg om digital prosessforbedring, eller process mining som det også kan kalles.
Process mining bruker data fra loggfiler og visualiserer prosessen slik den fungerer i dag. Man får innsikt i hvordan prosessene faktisk utføres, og gir organisasjonene muligheten til å identifisere flaskehalser, ineffektiviteter og forbedringspotensial. Nedenfor skriver vi om hvordan det fungerer, og hvorfor det er viktig for moderne organisasjoner.

 
Hva er Process mining?
 
Process mining er en metodikk for å kartlegge, analysere og forbedre prosesser ved å analysere data fra kilder som for eksempel loggfiler og transaksjonsdata. Disse visualiseringene kan for eksempel være et prosesskart, og gi en klar tilbakemelding på hvordan arbeidsoppgaver og aktiviteter utføres i organisasjonen. Process mining kan deles inn i tre hovedtrinn:
 
1. Datainnsamling: I dette trinnet samler vi inn data om prosessene. Data hentes fra datasystemene som er i bruk ved gjennomføring av den prosessen vi skal forbedre. Ofte finner vi de dataene vi trenger i loggfiler eller som tabeller i databaser.
 

2. Dataanalyse: Når dataene er samlet inn, kan man skape prosesskart og andre visualiseringer for å identifisere mønstre, avvik og sammenhenger i den aktuelle prosess.
 
3. Prosessforbedring: Basert på resultatene fra dataanalysen, kan organisasjonene forstå  hvordan prosessene kan optimaliseres eller forbedres og foreslå konkrete tiltak for forbedringer. Dette gjøres i en workshop med deltagere fra kunden og konsulenter fra Precise Prediction.

Hvorfor er Process mining viktig?
 

Process mining gir en rekke fordeler for moderne organisasjoner:
 
1. Effektivitetsforbedring: Prosessmining hjelper organisasjoner med å identifisere og eliminere friksjonspunkter, flaskehalser og unødvendige trinn i prosesser, noe som fører til økt effektivitet og ressursbesparelse. Ofte også mer fornøyde medarbeidere, kunder og leverandører.
 
2. Bedre beslutningsgrunnlag: Ved å ha en klar oversikt over hvordan prosesser faktisk utføres, kan ledere ta informerte beslutninger om hvordan de kan forbedre dem.
 
3. Risikoreduksjon: Process mining kan avdekke avvik og unormale aktiviteter som kan indikere svindel eller feil. Dette bidrar til å redusere risikoen i organisasjonen.
 
4. Bedre kundetilfredshet: Gjennom en grundig forståelse av prosessene kan organisasjoner tilpasse tjenestene sine bedre til kundenes behov.

Konklusjon
 
Process mining kan være en god metode for å kartlegge, analysere og forbedre viktige prosesser. Den gir innsikt i hvordan prosesser faktisk utføres, og gir organisasjonene verktøyene de trenger for å forbedre ytelsen og oppnå konkurransefortrinn.
Det er på tide for organisasjoner å ta steget inn i process miningens verden og begynne å høste fordelene av denne spennende teknologien.
 
I Precise Prediction har vi både erfaring og kunnskap for et vellykket prosjekt.

0
Feed