Kundehistorier

Les og la deg inspirere av suksessene våre kunder har oppnådd med våre produkter og tjenester. Flere kundehistorier er i produksjon.

Med TIBCO Data Virtualization har Precise Prediction hjulpet SINTEF Ocean med å etablere en velfungerende datadelingsplattform i OceanLab-prosjektet som effektiviserer delingen av forskningsbaserte data og minimaliserer behovet for kopiering av datasett. 

Denne løsningen bidrar til innovasjon og teknologi for et bærekraftig hav som er en viktig del av SINTEFs strategi forankret i FNs bærekraftsmål.

Se SINTEF presentere Datadeling på Make Data Smart 12 oktober 2023.

Med EBX som et konfigurasjonsdrevet MDM-verktøy kunne vi i Apotek1 på en enkel måte få umiddelbar forretningsverdi av anskaffelsen.

EBX var tiltenkt definerte bruksområder på anskaffelsestidspunktet, men raskt fant vi andre måter å benytte verktøyet på langt utenfor en tradisjonell MDM implementasjon. Dette har gitt  oss store fortrinn i utrulling av nye systemer til over 450 apotek.

Implementeringstiden var kun noen få uker, og gir oss en utmerket mulighet for å stadig jobbe videre med løsningen og nye use-caser som gir ytterligere verdi for oss som konsern

NOAH logo

Linkedin: NOAH AS

NOAHS ARK BIDRAR TIL GJENOPPBYGGING AV SJØ, NATUR OG MANGFOLD

NOAH behandler og nøytraliserer en stadig økende mengde farlig avfall fra både oss som forbrukerne
og industriproduksjon. I tillegg jobber de aktivt med opprydding av forurensede sjø- og landområder.
Dette krever nøyaktige og forsvarlige prosesser til utvikling, drift og rapportering.


I over 30 år har NOAH gitt et viktig bidrag til FNs mål om bærekraft, som nå er viktigere enn noen gang!


Da NOAH i 2021 skulle velge en plattform for å samle data på tvers av avdelinger og systemer, var bærekraft ett viktig mål. En utfordring i NOAHs IT-arkitektur var tidligere å få tilgang til data på tvers av avdelinger og systemer. Dette medførte manuelle prosesser og mye bruk av konsulenter til utvikling. Med TIBCO Data Virtualization, som NOAH har gitt navnet NOAHsArk, har de oppnådd å koble data fra prosess-systemer, virksomhetsstyring og laboratorier på en effektiv måte som før ikke var mulig.
På kort tid ble mengden manuelle prosesser vesentlig redusert, og mange oppgaver automatiserte.
Systemet har også gitt tilgang til data som tidligere ikke var tilgjengelig noe som gir bedre muligheter for innsikt i produksjons- og forretningsprosesser, sa avviksanalyser. Reduksjonen i bruk av konsulenter ble på ca. 50%.


NOAHsArk ble raskt et av de viktigste forretningssystemene.
Hele ideen med datavirtualisering er å tilgjengeliggjøre data med et minimum av kopiering og transport. Teknologien optimerer vårt strømforbruk knyttet til disse prosessene hvilket er i tråd med vår oppgave – å håndtere ressurser på en samfunns- og miljømessig best mulig måte, og støtte videre opp under FNs bærekrafts mål.

I HMH bruker vi Spotfire for avanserte webbaserte analyseløsninger som:

 

Performance Analytics

Equipment Usage and Reliability

Data Quality Monitoring

 

Disse tjenestene trenger avanserte interaktive grafiske framstillinger av store datavolumer sammen med høye krav til sikkerhet og tilgjengelighet.

 

Vi belyser også fleksibiliteten i Spotfire som drivere for å fortsette satsningen på Spotfire som plattform for eksisterende og nye løsninger.

 

Eksempler er integrasjon mot Azure miljøer, støtte for R & Python, tilpasningsmuligheter av interaktive grafiske framstillinger og kraftfulle data prosesseringer.