Process mining

I process mining kombineres analyseteknikker fra maskinlæring med metodikk fra fagområdet process management. Tilgengelige hendelsesdata brukes for å visualisere og analysere hvordan ulike prosesser fungerer i praksis.  Formålet kan være å forbedre produksjonsprosesser, saksbehandlingsprosesser eller andre forretningsprosesser. Process mining vil også gi innspill til hvilke delprosesser som kan automatiseres ved hjelp av RPA (Robotic Process Automation). 

Datadrevet prosessforbedring

Dine eksisterende datasystemer og utstyr produserer allerede direkte eller indirekte hendelseslogger. Disse hendelsesloggene sammen med annen relevant data ligger til grunn for datadreven prosessforbedring.

Hendelsesloggene vil typisk inneholde informasjon om aktiviteter som er gjennomført i de ulike systemene, når disse har skjedd, hvor lang tid det har tatt, hvilke ressurser som har blitt brukt og hvilke ansatte/kunder/leverandører/produkter som har vært involvert.

Ved å hente ut eller skape hendelseslogger og sammenstille dem med andre relevante og tilgjengelige data og analysere disse vil man få en unik oversikt som kan brukes til å forbedre eller optimalisere viktige prosesser i virksomheten. En prosess kan gjennomføres på ulike måter og kan inneholde flere aktiviteter som gjennomføres i forskjellige rekkefølge inntil prosessen er ferdigstilt. De ulike måtene å ferdigstille en prosess på kalles varianter.

KPI

For å kunne skille mellom mer og mindre vellykkede varianter må man definere meningsfulle KPI-er. Disse kan ta utgangspunkt i det man ønsker å forbedre eller effektivisere. Eksempler leveringspunktlighet, kostnadsbruk, kundetilfredshet, risikoreduksjon, grad av automatisering, miljøhensyn.