Beliggenhetsanalyse med kart og AI

Vår løsning gir det beste beslutningsgrunnlaget for opprettelse, flytting eller endring av utsalgssteder.

 

Vår database har flere hundre datapunkter for ethvert kartpunkt, og støtter avansert bruk av maskinlæring og AI.

 

Beliggenhetsanalyse

Løsningen integrerer data fra anerkjente kilder som GeoNorge, SSB, SVV og OpenStreetMap, og presenterer dem i en interaktiv kart-rapport. Rapporten fremhever nøkkelinformasjon og filtrere ut mindre viktig data for datadrevne beslutninger.

 

Rapporten kan inneholde (men ikke begrenset til):

 

Omsetningsprognoser basert på sted

Ved å bruke data fra eksisterende butikker, kan vi bygge en skreddersydd maskinlæringsmodell som predikerer omsetning for potensielle nye lokasjoner. Dette kan vi gjøre for alle aktuelle steder.

 

Optimalisering av butikkplassering

Finn de mest lønnsomme stedene for dine nye butikker og forhindre dyre feilplasseringer. Bruk alle tilgjengelige data til å maksimere suksessen for ditt neste utsalgssted.

 

Scenarioanalyse

Vår løsning gir mulighet for scenarioanalyse.

  • Hvordan vil nye boligområder påvirke omsetningen til både planlagte og nåværende butikker?
  • Hvordan vil endringer i veinettet påvirke omsetningen ?

 

Ekstremvær

Med økt risiko for ekstremvær, er det essensielt å unngå områder med geologiske farer. Vår løsning inkluderer de beste prognosene som er tilgjengelig for å minimere risikoen knyttet til ekstremvær.

 

Fleksibilitet

Løsningen er tilpasningsdyktig og kan enkelt utvides med nye data som er spesielt relevante for dine problemstillinger og din virksomhet. Eksempel kan være:

  • Bevegelsesinformasjon fra feks. Telia,
  • Transaksjonsdata fra feks. BankAxept

 

Identifiser de beste utsalgsstedene

Løsningen gjør det enkelt å identifisere de mest lovende kandidatene for nye utsalgssteder samtidig som det muliggjør rask diskvalifisering av lokasjoner som ikke oppfyller nødvendige kriterier for omsetning.

Når de mest attraktive lokasjonene er valgt ut, kan dere fortsette prosessen som vanlig, og sette søkelys på de lokasjonene med størst potensial.

Løsningen passer for en rekke ulike typer utsalgssteder, inkludert
dagligvarebutikker, klesbutikker, elektronikkforhandlere, sports- og
fritidsbutikker, apotek, bilrekvisita forhandlere, kiosker, restauranter og kafeer,treningssentre, byggevareforhandlere, hagesentre, bensinstasjoner og flere.