Slik hjelper vi deg

Vår erfaring og kunnskap hjelper dere i gang med bærekraftig AI der det gir mest verdi. Vi kan gi råd, holde kurs og gjennomføre industrielle AI prosjekter.

Verden svømmer over av data, og 90% er kopi. Plattformen gir raskt tilgang til alle relevante data uten ETL og unødvendig kopiering. Viktig iht. til FN's bærekraftsmål. 

Spotfire® er en visuell analyseplattform som gjør deg i stand til å analysere data, dele innsikt, bygge og bruke maskinlæringsmodeller og iverksette tiltak som reduserer kostnader, forbedrer kvalitet, reduserer risiko og øker inntekter.

Sikre kvaliteten på viktige data som deles i bedriften, og gjør den tilgjengelig der den trengs - fleksibelt og med full sporbarhet. 

Bruk hendelsesdata for å visualisere og analysere reell prosessflyt. Vi finner avvik fra definert prosess, og kan dokumentere forbedrings potensiale.

Vi tilbyr kartbaserte analyseløsninger som gir dere best mulig beslutningsgrunnlag ved etablering av nye utsalgssteder eller flytting av eksisterende utsalgssteder til bedre lokasjoner.