EBX MED STOR OPPGRADERING. 6.1-LANSERING: TEAMUP, TILE VIEW, BOOSTED HIERARCHIES, OG MER

Lesetid 3 minutter

I over to tiår har TIBCO® EBX-programvaren vært en viktig ressurs for bedrifter som trenger verktøy for masterdataadministrasjon (MDM). Det startet som en enkel løsning for å håndtere, administrere og dele data internt i organisasjoner, og har utviklet seg til en MDM-plattform som tilbyr full funksjonalitet for alle typer datadomener og informasjonskilder. EBX-programvaren er skalerbar og vokser i takt med virksomheten din, en egenskap som blir stadig viktigere i lys av den stadig økende datamengden. 

 

EBX er nøye utformet med tanke på den betydelige økningen i datavolum. Gjennom en smidig og modellbasert tilnærming, skapes det  automatisk applikasjoner og brukergrensesnitt for datamanagement, arbeidsflyter og hierarkiske strukturer – for å nevne noen av funksjonene. Med EBX trenger du ikke lenger å følge den begrensede tilnærmingen med ett domene per silo; i stedet gir den deg muligheten til å beherske  og modellere flere datadomener, deres relasjoner, metadata og referansedata på én og samme plattform. Og her kommer den beste delen - EBX-teknologien er utformet for alle, uavhengig av om du er en dataekspert eller ikke. Den gir bedriftsbrukere selvbetjeningsmuligheter, som fremmer bedre samarbeid og muliggjør mer datadrevne beslutninger.

 

(Som tidligere nevnt, er den betydelige økningen i datavolum hovedsakelig et resultat av overdreven kopiering. Opptil 85% av denne økningen kan tilskrives unødvendig datareplikering. Med vår datadelingsplattform gir vi deg tilgang til og muligheten til å utnytte alle relevante data der de befinner seg, uten behov for tunge ETL-prosesser og uten å skape flere kopier av data. Dette gir ikke bare betydelige besparelser i tid og kostnader, men er også en miljøvennlig tilnærming som reduserer overflødig dataoverføring og lagring.)

 

Forbedrede forretningsobjekter
 

Den nye funksjonen for forretningsobjekter i EBX muliggjør automatisk samling av informasjon fra ulike objekter når du har definert informasjonsstrukturen i databasen. Med denne nyvinningen kan du enkelt opprette et forretningslag som kombinerer data, for eksempel kunde- og adresseinformasjon, og tilføye tilknyttet informasjon direkte på dette nivået, uten behov for å flytte dataene til andre steder for videre behandling. Formålet med funksjonen for forretningsobjekter er å forbedre og forenkle integrasjonsprosesser, og et praktisk eksempel inkluderer samling av relaterte enheter og automatisk utfylling av alle tilgjengelige felt.

 

Flere verktøy
 

Med utgivelsen av EBX 6.1 introduseres flisvisning som gir deg muligheten til å presentere data på en grafisk måte, i tillegg til tradisjonelle tabell- eller hierarkiske visninger. Samtidig har EBX 6.1 forbedret hierarkifunksjonene, slik at når du ønsker å se dataene dine i en hierarkisk visning, kan du nå organisere dem basert på attributter, gruppere etter disse attributtene og umiddelbart inspisere resultatene. I tillegg utvides kapasiteten for hierarkiske søk med nye nivåer som kan hoppe over visse attributter. For eksempel, dersom du har kundedata med adresser som inkluderer land, stat, by, postnummer og gateadresse, og ett av disse feltene mangler, vil kundedataene likevel bli listet opp i det nest høyeste nivået i hierarkiet.

 

I denne versjonen har EBX-programvaren fått tilleggsfunksjonalitet i form av staging-moduler for data. Denne innovative funksjonen gir deg muligheten til å smidig migrere dataarbeidsflyter, modeller og sikkerhetskonfigurasjoner fra ett miljø til et annet ved å skape en omfattende pakke som inneholder all nødvendig informasjon for import. Denne nyvinningen reduserer avhengigheten av skreddersydde migreringsprosedyrer og forenkler betydelig hele migreringsprosessen.

 

Bedre bruker opplevelse
 

I tillegg til alle de eksisterende funksjonene som ble introdusert i EBX 6.1, er det også gjort betydelige forbedringer i brukeropplevelsen. EBX har nå fått en sosial komponent som gir brukerne mulighet til å engasjere seg i diskusjoner, gi tilbakemelding, og merke data med tags for å fremme bedre samarbeid og forbedret tilbakemelding. TeamUp-funksjonaliteten gjør det enklere for brukere å samarbeide om data og øke produktiviteten.

 

I tillegg har arbeidsflytdiagrammene blitt optimalisert grafisk og fått ytelsesforbedringer i denne utgivelsen, noe som gir en bedre opplevelse for brukerne.

 

Den forbedrede søkeopplevelsen i EBX lar nå brukere søke etter data basert på metadata og data-tags. Metadatasøk gir brukere muligheten til å søke etter data basert på forskjellige kriterier, inkludert den nyeste oppføringen som ble opprettet, siste brukeropplasting og mye mer. Disse forbedringene bidrar til å gjøre EBX enda mer brukervennlig og funksjonsrik.

 

Best i klassen ble akkurat bedre
 

EBX-teknologien har allerede fått anerkjennelse som en leder innen MDM hele ni ganger, og det var før lanseringen av EBX 6.1! Denne siste EBX-utgivelsen er spesielt utviklet med fokus på behovene til bedriftsbrukere og deres mest komplekse dataproblemer. Den innebærer en utvidet verktøykasse med krutt og flere verktøy i hendene på slutt brukerne. En løsning for enhver datautfordring.

0
Feed